Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Công khai dự toán ngân sách phường năm 2024
Ngày cập nhật 05/03/2024

Ngày 04/01/2024, UBND phường đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-UBND về việc phân bổ dự toán ngân sách phường năm 2024

Căn cứ Quyết định số 11616/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND thành phố Huế về việc giao dự toán ngân sách nhà nước phường năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 02 tháng 01 năm 2024 của Hội đồng nhân dân phường Phú Nhuận khóa VI, kỳ họp thứ 7 về phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách năm 2024; UBND phường đã phân bổ dự toán ngân sách phường Phú NHuận năm 2024 số tiền: 5.366.000.000 đồng (Năm tỷ ba trăm sáu mươi sáu triệu đồng) để chi hoạt động Quản lý Nhà nước năm 2024, cụ thể như sau:

- Nguồn tự chủ: 4.087.600.000 đồng (Bốn tỷ không trăm tám mươi bảy triệu sáu trăm ngàn đồng).

- Nguồn không tự chủ: 1.278.400.000 đồng (Một tỷ hai trăm bảy mươi tám triệu bốn trăm ngàn đồng).

(Đính kèm bảng chi tiết)

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 560.925
Truy cập hiện tại 180