Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Công bố Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 22/02/2024 của UBND phường Phú NHuận
Ngày cập nhật 29/02/2024

Ngày 22/02/2024, UBND phường đã ban hành Quyết định số 46/QĐ-UBND Về việc ban hành Mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng áp dụng của UBND phư ng Phú Nhuận năm 2024

- Mục tiêu chất lượng năm 2024: CBCC phường cam kết, quyết tâm xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của phường Phú Nhuận:

1. Thực hiện duy trì, cải tiến và hoàn thiện các nhiệm vụ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại UBND phường;

2. Phấn đấu 100 % văn bản đi được ban hành trên môi trường điện tử có chữ ký số;

3. Phấn đấu 100% ý kiến chỉ đạo trên Hệ thống văn bản được xử lý hoàn thành đúng hạn.

4. Phấn đấu 100% ý kiến phản ảnh hiện trường trên Hệ thống Hue-S được xử lý đúng hạn.

5. Phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách theo dự toán đề ra.

6. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin; tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn, đảm bảo đạt từ 95% trở lên trên tổng số hồ sơ tiếp nhận./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 560.723
Truy cập hiện tại 163