Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, TỔ CHỨC NĂM 2024 TRÊN HUE-S
Ngày cập nhật 13/05/2024

Thực hiện Kế hoạch số 512/KH-UBND ngày 18/3/2024 của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2024

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG

CỦA NGƯỜI DÂN, TỔ CHỨC NĂM 2024 TRÊN HUE-S

Bước 1: Truy cập ứng dụng Hue-S chọn banner “Khảo sát mức độ hài lòng Dịch vụ công trực tuyến trên Hue-S”

Bước 2: Chọn “Đánh giá mức độ hài lòng”

Bước 3: Trong giao diện khảo sát mức độ hài lòng, Chọn “Thông tin cá nhân người trả lời khảo sát” để cập nhật thông tin cá nhân người trả lời khảo sát.

Bước 4: Lần lượt trả lời 9 câu hỏi bằng cách nhấn vào mục Chọn hoặc Khác hoặc trả lời bằng cách chọn Có/Không

Bước 5: Lựa chọn đáp án phù hợp, nhấn Chọn để ghi nhận kết quả lựa chọn.

Bước 6: Nhấn “Cập nhật” để kết thúc Khảo sát mức độ hài lòng

(đính kèm hướng dẫn)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 560.861
Truy cập hiện tại 176