Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Công bố kết quả giải quyết TTHC Quý I năm 2024
Ngày cập nhật 14/03/2024

Ngày 14/3/2024, UBND phường đã thực hiện tổng hợp, báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành, triển khai cơ chế một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử  Quý I, năm 2024 

Kết quả Quý I, năm 2024: tiếp nhận 168 hồ sơ liên quan đến lĩnh vực bảo trợ xã hội, chứng thực, hộ tịch, đất đai (trong đó: 167 hồ sơ đúng hạn, tỷ lệ 99,4 % và 01 hồ sơ trễ hạn, tỷ lệ 0,6 % (đính kèm phụ lục)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 682.478
Truy cập hiện tại 16