Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Danh mục thủ tục hành chính tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân phường Phú Nhuận
Ngày cập nhật 26/08/2019

Ngày 22/08/2019 UBND phường Phú Nhuận ban hành Quyết định số 66/QĐ-UBND Về việc công bố công khai danh mục thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa,cơ chế một cửa liên thông tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả củaỦy ban nhân dân phường Phú Nhuận

Quyết định này bao gồm 142 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường Phú Nhuận. Trong đó: Lĩnh vực Tư pháp: 42 TTHC; Lĩnh vực Giáo dục: 05 TTHC; Lĩnh vực Thể thao: 05 TTHC; Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội: 19 TTHC; Linh vực Y tế: 01 TTHC; Lĩnh vực Nội vụ: 14 TTHC; Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường: 27 TTHC; Lĩnh vực Người có công: 21 TTHC( liên thông); Lĩnh vực Bảo trợ xã hội: 08 TTHC (liên thông)

Tập tin đính kèm:
Hồ Văn Hân
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 99.419
Truy cập hiện tại 6