Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Cải cách hành chính
Ngày 21/6/2024, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1677/QĐ-UBND về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp/UBNDcấp huyện/UBND cấp xã 
Ngày 06/6/2024, UBND phường đã thống kê, báo cáo kết quả giải quyết TTHC 6 tháng đầu năm 2024
Ngày 01/6/2024, BTC Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác CCHC năm 2024 đã ban hành Quyết định số 87/QĐ-BTCHT về việc ban hành Thể lệ Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính tỉnh Thừa Thiên...
Thực hiện Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024, UBND phường Phú Nhuận xây dựng kế...
            Ngày 11/3/2024, UBND phường Phú Nhuận nhận được Quyết định số 592/QĐ-UBND ngày 09/3/2024 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân...
Ngày 14/3/2024, UBND phường đã thực hiện tổng hợp, báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành, triển khai cơ chế một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử  Quý...
Ngày 11/3/2024, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ Xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Theo...
Ngày 04/01/2024, UBND phường đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-UBND về việc phân bổ dự toán ngân sách phường năm 2024
Ngày 22/02/2024, UBND phường đã ban hành Quyết định số 46/QĐ-UBND Về việc ban hành Mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng áp dụng của UBND phư ng Phú Nhuận năm 2024
Ngày 20/02/2024, UBND phường ban hành Quyết định số 40/QĐ-CTUB về việc Công bố kết quả hệ thống văn bản quy phạm pháp luật từ năm 2019-2023
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 662.763
Truy cập hiện tại 79