Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Công bố Quyết định số 592/QĐ-UBND ngày 09/3/2024 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 19/03/2024

            Ngày 11/3/2024, UBND phường Phú Nhuận nhận được Quyết định số 592/QĐ-UBND ngày 09/3/2024 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân và các cơ quan cấp huyện được đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện gồm có 32 lĩnh vực với 307 thủ tục hành chính và Quyết định này thay thế Quyết định số 1129/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2019 của UBND tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân và các cơ quan cấp huyện được đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

          

               Ngày 11/3/2024, UBND phường Phú Nhuận nhận được Quyết định số 592/QĐ-UBND ngày 09/3/2024 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân và các cơ quan cấp huyện được đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện gồm có 32 lĩnh vực với 307 thủ tục hành chính và Quyết định này thay thế Quyết định số 1129/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2019 của UBND tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân và các cơ quan cấp huyện được đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

           

 

Tập tin đính kèm:
UBND phường Phú Nhuận
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 560.875
Truy cập hiện tại 180