Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Quyết định số 600/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 13/03/2024

Ngày 11/3/2024, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ Xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Theo Quyết định này, Công bố danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ Xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đó là:

- Về danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung:

1. Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy chứng nhận khuyết tật (1.001699).

          2. Cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật (1.001653)

          - Về danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ:

          1. Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào Trung tâm Bảo trợ trẻ em thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (1.001310).

          2. Đưa đối tượng ra khỏi Trung tâm Bảo trợ trẻ em thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (1.0001305).

 

Tập tin đính kèm:
UBND phường Phú Nhuận
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 560.624
Truy cập hiện tại 148