Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Công bố Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của UBND phường
Ngày cập nhật 29/02/2024

Ngày 20/02/2024, UBND phường ban hành Quyết định số 40/QĐ-CTUB về việc Công bố kết quả hệ thống văn bản quy phạm pháp luật từ năm 2019-2023

Kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của UBND phường Phú Nhuận từ năm 2019 - 2023, không có văn bản nào hết hiệu lực, ngưng hiệu lực gồm:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực do Hội đồng nhân dân (HĐND) và Uỷ ban nhân dân (UBND) phường Phú Nhuận ban hành trong kỳ hệ thống hóa từ năm 2019 đến năm 2023 (Phụ lục 1).

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và một phần do HĐND và UBND phường Phú Nhuận ban hành trong kỳ hệ thống hóa từ năm 2019 đến năm 2023 (Phụ lục 2).

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần điều chỉnh việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới do HĐND và UBND Phú Nhuận ban hành trong kỳ hệ thống hóa từ năm 2019 đến năm 2023  (Phụ lục 3).

(đính kèm Quyết định số 41/QĐ-CTUB)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 682.626
Truy cập hiện tại 20