Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Công khai Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2024
Ngày cập nhật 12/01/2024

Ngày 12/01/2024, UBND phường Phú Nhuận ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 02/01/2024 của HĐND phường Phú Nhuận về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 03/01/2024 của UBND thành phố Huế về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 của thành phố Huế với trọng tâm là cải thiện môi trường kinh doanh và chuyển đổi số, UBND phường Phú Nhuận ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 02/01/2024 của HĐND phường Phú Nhuận về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 03/01/2024 của UBND thành phố Huế về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 của thành phố Huế với trọng tâm là cải thiện môi trường kinh doanh và chuyển đổi số, UBND phường Phú Nhuận ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 (đính kèm Quyết định)

Tập tin đính kèm:
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 682.532
Truy cập hiện tại 16