Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Danh mục Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội
Ngày cập nhật 12/01/2024

Ngày 09 tháng 01 năm 2024, UBND Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 84/QĐ-UBND về Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Cơ quan thực hiện gồm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện và UBND cấp xã).

 

 

Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 02 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Cơ quan thực hiện gồm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện và UBND cấp xã). (Có danh mục kèm theo)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 682.663
Truy cập hiện tại 21