Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Ngày cập nhật 24/05/2024

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Ủy ban nhân dân phường Phú Nhuận phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ. 

Căn cứ Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 19/01/2024 của UBND phường Phú Nhuận về việc triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Ủy ban nhân dân phường Phú Nhuận năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 22/02/2024 của UBND phường Phú Nhuận về việc ban hành mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng áp dụng tại Ủy ban nhân dân phường Phú Nhuận năm 2024

UBND phường Phú Nhuận ban hành Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng TCNV ISO 9001:2015 (đính kèm Quyết định)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 560.690
Truy cập hiện tại 161