Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
TUYÊN TRUYỀN HỘI THI CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2024
Ngày cập nhật 22/05/2024

Thực hiện Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024, UBND phường Phú Nhuận xây dựng kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 09/5/2024 về việc tham gia hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính đối với cán bộ, công chức phường.

 

1. Mục đích:

- Phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức về ý nghĩa, tầm quan trọng và các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và các văn bản của Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh về cải cách hành chính (CCHC); phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC.

- Cán bộ, công chức tiếp cận tìm hiểu, nâng cao hiểu biết về chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác CCHC, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của địa phương. Đồng thời, tạo sự lan toả đến toàn thể cán bộ, công chức trong hệ thống chính về vai trò của công tác CCHC đối sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; hướng tới nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, năng động và hoạt động có hiệu lực, hiệu quả để phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp.

2. Đối tượng dự thi: Toàn thể cán bộ, công chức cơ quan phường Phú Nhuận (22 người).

3. Nội dung dự thi: Theo Bộ câu hỏi của Ban Tổ chức về tìm hiểu chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC; các văn bản của Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh Thừa Thiên Huế liên quan đến công tác CCHC.

4. Hình thức dự thi

Tham gia phần thi trắc nghiệm được tổ chức trực tuyến trên Internet được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh;

5. Giải thưởng:

Hàng tuần Ban Tổ chức Hội thi có công bố kết quả và trao giải đối với cá nhân có đáp án đúng (mỗi tuần có 03 giải thưởng được trao cho các cá nhân gồm: 01 giải Nhất, trị giá 1.000.000 đồng; 01 giải Nhì, trị giá 700.000 đồng và 01 giải Ba, trị giá 500.000 đồng.

6. Thời gian tham gia Hội thi

- Tham gia Hội thi trong 04 tuần (01 tuần đăng nhập thi 01 lần bằng tài khoản email công vụ cá nhân đã được cấp).

- Thời gian dự kiến bắt đầu từ ngày 20/6/2024, kết thúc vào ngày 16/7/2024.

UBND phường đề nghị toàn thể cán bộ, công chức tham gia đạt kết quả tốt./.

 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 560.822
Truy cập hiện tại 170