Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thông tin tuyên truyền
Ngày 21/3/2022 UBND phường Phú Nhuận ban hành Quyết định số  35/QĐ-UBND  về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và...
Bộ Tư pháp vừa ban hành Thông tư 01/2022/TT-BTP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28-7-2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến. Thông...
Thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử: là việc cơ quan, tổ chức, cá nhân tiến hành toàn bộ hoặc một số bước thực hiện thủ tục hành chính, thủ tục giải quyết công việc bằng phương tiện điện tử thông qua...
Cùng với xu hướng phát triển ngày càng mạnh mẽ của công nghệ thông tin, việc triển khai hóa đơn điện tử sẽ góp phần giảm thiểu các thủ tục giấy tờ, tạo thuận tiện cho người nộp thuế cũng như đáp ứng nhu cầu cải cách hành...
Trong thời gian qua, các cấp và các ngành trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ về cải cách hành chính gắn với chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh. Để tiếp tục...
Với mục tiêu tiếp tục hướng đến việc phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018...
Ngày 15 tháng 7 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 99.428
Truy cập hiện tại 3